Ηλεκτρονική Πληρωμή Λογαριασμού
Εξοικονομήστε χρόνο πληρώνοντας το λογαριασμό σας ηλεκτρονικά!

Μπορείτε εύκολα και απλά να εξοφλήσετε το λογαριασμό σας με χρήση κάρτας VISA, MasterCard και Maestro. Επιπλέον των παραπάνω καρτών, μπορεί να γίνει χρήση καρτών American Express ή Diners Club έκδοσης της Alpha Bank Ελλάδος.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε την απόδειξη πληρωμής.
Παρακαλώ εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία.

Παρακαλώ διορθώστε τα ακόλουθα και προσπαθήστε ξανά:
  • Επιλέξτε την αποδοχή των Όρων Συναλλαγής.
  • Μη έγκυρος Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής. Παρακαλώ ελέγξτε τα στοιχεία που έχετε εισάγει.
  • Το ποσό δεν είναι έγκυρο.
  • Το τηλέφωνο δεν είναι έγκυρο.
Στοιχεία Πληρωμής
Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής *
?

Μπορείτε να βρείτε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής στον λογαριασμό σας. Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση.

Μπορείτε να βρείτε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής στον λογαριασμό σας. Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση.

Ποσό Πληρωμής (€)*
?

Συμπληρώστε το ποσό που επιθυμείτε να πληρώσετε με ελάχιστο ποσό €0,30.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μερική ή εκπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών α) δεν αποκλείει την επιβάρυνση με τόκους ή και β) δεν αναστέλλει τη διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής.

Εάν η παροχή είναι κομμένη λόγω οφειλής, πληρωμές γίνονται δεκτές, αλλά για την επανασύνδεση του ρεύματος πρέπει να προσκομίσετε το αποδεικτικό συναλλαγής σε οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών καλώντας στον αριθμό 11770, προκειμένου να υποβάλετε αίτηση επανασύνδεσης.

Συμπληρώστε το ποσό που επιθυμείτε να πληρώσετε με ελάχιστο ποσό €0,30.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μερική ή εκπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών α) δεν αποκλείει την επιβάρυνση με τόκους ή και β) δεν αναστέλλει τη διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής.

Εάν η παροχή είναι κομμένη λόγω οφειλής, πληρωμές γίνονται δεκτές, αλλά για την επανασύνδεση του ρεύματος πρέπει να προσκομίσετε το αποδεικτικό συναλλαγής σε οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών καλώντας στον αριθμό 11770, προκειμένου να υποβάλετε αίτηση επανασύνδεσης.

Συμπληρώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
Αποδέχομαι τους Όρους Συναλλαγής

*  Υποχρεωτικό πεδίο